Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

URZĄD GMINY

Grupa: URZĄD GMINY
Nazwa pozycji: Zespół Szkół w Połomi
Data publikacji: 2003-04-17
Tel. 277-37-07 Dyrektor Zespołu mgr Barbara Bosek W Skład Zespołu wchodzi sześcioklasowa szkoła podstawowa z oddziałem zerowym, oraz sześciooddziałowe gimnazjum. W szkole podstawowej uczy się 111 uczniów, a w gimnazjum 100 uczniów. Zatrudnionych jest 7 nauczycieli kontraktowych, 9 nauczycieli mianowanych, 7 nauczycieli dyplomowanych oraz 1 stażysta. W Zespole szkól działa Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna oraz Samorząd Uczniowski.


Data publikacji: 2003-04-17