Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

URZĄD GMINY

Grupa: URZĄD GMINY
Nazwa pozycji: Szkoła Podtawowa w Bliziance
Data publikacji: 2003-04-17
Tel. 277-30-39 Dyrektor Szkoły mgr Małgorzata Lenart Jest to sześcioklasowa Szkoła Podstawowa z klasami łączonymi z oddziałem zerowym, gdzie uczy się 42 uczniów. Zatrudnionych jest 4 nauczycieli kontraktowych, 4 nauczycieli mianowanych, 1 nauczyciel dyplomowany oraz 3 stażystów. W szkole działa Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna oraz Samorząd Uczniowski.


Data publikacji: 2003-04-17