Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WYBORY ŁAWNIKÓW

Grupa: WYBORY ŁAWNIKÓW
Nazwa pozycji: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niebylec w Konieczkowej i Gwoźnicy Górnej
Data publikacji: 2015-01-28
Wójt Gminy Niebylec działając w oparciu o art. 13 ust. 1, art.25 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami), oraz § 6 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niebylec:

Konieczkowa - nieruchomość rolna, oznaczona numerem 2274 o pow. 0,24 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZIS/00046089/2

Gwoźnica Górna - nieruchomość rolna, oznaczona numerem 1691 o pow. 0,07 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZIS/00035217/9

Więcej szczegółów w załącznikach


Osoba odpowiedzialna za treść: Maria Machoś-Łuczak
Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2015-01-28

Załączniki

  • Ilość pobrań: 3

  • Ilość pobrań: 0