Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Zawiadomienie PGW Wody Polskie w sprawie cieku Gwoździanka w miejscowości Niebylec
Data publikacji: 2020-06-04
Zawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie:

- wygaszenie w całości obowiązującego pozwolenia wodno prawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zlewni obejmującej odcinek drogi krajowej nr 9 w miejscowości Niebylec od km 222+040 do km 222+290 do potoku Gwoździanka poprzez istniejący wylot "W" znajdujący się w km 0+502 biegu cieku (prawy brzeg) udzielonego decyzją Starosty Strzyżowskiego z dnia 26 listopada 2010 r. znak: 05.6223/21/10.

- rozpatrzenia wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z drogi krajowej nr 19 w km 222+069 - 222+349 do cieku Gwoździanka poprzez istniejący wylot zlokalizowany na działce o nr ewid. 101/5 w miejscowości Niebylec, gm. Niebylec

Szczegółowe informacje w załączniku.


Osoba odpowiedzialna za treść: Marek Jarosz
Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2020-06-04

Załączniki

  • 2020-06-04 | 10:44:05

    Administrator Niebylec

    Ilość pobrań: 12