Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nr pozycji: MŚ.271.2.2020
Nazwa pozycji: Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niebylec w 2020 roku
Data publikacji: 2020-08-12
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niebylec w 2020 roku". Szacowana ilość wyrobów azbestowych przewidzianych do realizacji wynosi 81,00 Mg, przy czym Zamawiający zastrzega, iż jest to jedynie przewidywana wielkość zamówienia i może ulec zmianie w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania (możliwość zlecenia w granicach posiadanych środków finansowych). Miejscem odbioru odpadów są nieruchomości położone w obrębie granic administracyjnych Gminy Niebylec, obejmujące następujące miejscowości: Niebylec, Małówka, Baryczka, Połomia, Jawornik, Konieczkowa, Blizianka, Gwoźnica Dolna, Gwoźnica Górna, Gwoździanka oraz Lutcza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Ogłoszeniu o zamówieniu.


Osoba publikująca: Sebastian Szczepaniak
Data publikacji: 2020-08-12

Załączniki

 • 2020-08-12 | 13:35:30

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 17

 • 2020-08-12 | 13:35:55

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 7

 • 2020-08-12 | 13:36:15

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 7

 • 2020-08-12 | 13:36:32

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 6

 • 2020-08-21 | 14:28:43

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 16