Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu: lokal użytkowy Lutcza 615 o powierzchni 100 metrów kwadratowych
Data publikacji: 2022-05-23
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz § 95 ust. 2 Statutu Gminy Wójt Gminy Niebylec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat stanowiących własność Gminy Niebylec - stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia:

Lokal użytkowy mieszczący w budynku nr 615 w miejscowości Lutcza o powierzchni użytkowej 100 m2.
Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej.
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną.
Czynsz za wynajmowany lokal wynosi: 611,00 złotych (słownie: sześćset jedenaście złotych 00/100) netto plus obowiązujący podatek VAT miesięcznie.
Termin wnoszenia opłat - czynsz płatny z dołu w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.
Lokal jest wolny od obciążeń i zobowiązań osób trzecich.
Termin zagospodarowania lokalu - od dnia podpisania umowy.

Treść zarządzenia Nr 56/2022 Wójta Gminy Niebylec z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat w załącznikach.


Osoba odpowiedzialna za treść: Alicja Pszonka
Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2022-05-23

Załączniki

  • 2022-05-23 | 13:09:57

    Administrator Niebylec

    Ilość pobrań: 10