Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 879783
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY Struktura organizacyjna urzędu 11481
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe 11419
WŁADZE, BUDŻET Wójt 8337
WŁADZE, BUDŻET Skarbnik 5991
WŁADZE, BUDŻET Sekretarz 6301
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 94
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 6633
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5999
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 6083
WŁADZE, BUDŻET Budżet 7930
WŁADZE, BUDŻET Raport o stanie gmina Niebylec 1299
PRAWO LOKALNE Statut 3842
PRAWO LOKALNE Uchwały 5281
PRAWO LOKALNE Protokoły 3626
PRAWO LOKALNE INTERPELACJE I ZAPYTANIA 11
PRAWO LOKALNE Podatki 4195
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 3796
PRAWO LOKALNE Zagospodarowanie przestrzenne 4530
PRAWO LOKALNE Gminna Ewidencja Zabytków 192
PRAWO LOKALNE Gospodarka komunalna 3989
PRAWO LOKALNE Inne 3714
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 4671
PRAWO LOKALNE Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego 939
GOSPODARKA KOMUNALNA Utrzymanie czystości i porządku 1263
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 3269
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2945
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3462
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 2850
MOJA SPRAWA Podatki 3136
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 3010
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 11546
OGŁOSZENIA Decyzje o warunkach zabudowy 220
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2024 1798
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2023 6159
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2022 5936
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2021 17768
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2020 13075
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2019 6205
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2018 22064
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2017 20724
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2016 2210
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2015 3373
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2014 2959
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2013 3801
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2012 3595
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2011 3934
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2010 7508
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2009 8102
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2008 0
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2007 71
OCHRONA ŚRODOWISKA Ogłoszenia 2832
OCHRONA ŚRODOWISKA Programy, plany, analizy 4370
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2021 28590
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2020 22932
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2019 22223
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2024 54
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2023 130
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2022 157
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2021 383
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2020 530
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2019 695
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2018 1047
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2017 945
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2016 879
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2015 1286
PETYCJE Informacje ogólne 708
PETYCJE Treści petycji 1092