Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Drukuj stronę
Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat stanowiących własność Gminy Niebylec - Baryczka nr ewid. 777/6
2017-01-04
Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości: wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat stanowiących własność Gminy Niebylec:

  • lokal użytkowy o pow. 15 metrów kwadratowych, mieszczący się w budynku starej szkoły w Baryczce, dz. nr ewid. 777/6 (KW 35493).

Więcej szczegółów w załączniku poniżej