Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WYBORY ŁAWNIKÓW

Grupa: WYBORY ŁAWNIKÓW
Nazwa pozycji: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niebylec położonej w Jaworniku (nr 463/3)
Data publikacji: 2014-10-01

Wójt Gminy Niebylec działając w oparciu o art. 13 ust. 1, art.25 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2014r poz. 518 z późniejszymi zmianami), oraz § 6 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2004r Nr 207 poz. 2108) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niebylec położonej w Jaworniku:

Jawornik - działka numer 463/3 wpisana w KW RZIS/00047117/S. Nieruchomość rolna, niezabudowana, położona w Jawomiku, oznaczona numerem ewidencyjnym 463/3 o pow.O,02 ha, stanowiąca użytek rolny: R-IVa-O,02 haOsoba odpowiedzialna za treść: Maria Machoś-Łuczak
Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2014-10-01

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0