Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca
     URZĄD GMINY
  Nazwa   Urząd Gminy Niebylec
  Typ   Jednostka Samorządu Terytorialnego
  ulica/numer   Niebylec  170
  kod/miejscowość   38-114  Niebylec
  telefon   017 2773002
  fax   017 2773454
  e-mail   sekretariat@niebylec.com.pl
  www   www.niebylec.pl
  Nr konta bankowego   71 9168 1030 0260 1007 2000 0010