Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Data publikacji: 2009-10-13
Na podstawie art. 5 ust. 4 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Niebylec Nr XXVI/186/08 z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2009 Wójt Gminy Niebylec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2009-10-13

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0