Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
Data publikacji: 2012-07-17
Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat, stanowiących własność Gminy Niebylec. Szczegóły w załączniku.


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2012-07-17

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0