Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Data publikacji: 2013-03-25
Na podstawie art. 5 ust. 4 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Niebylec Nr XXI/135/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.
Wójt Gminy Niebylec               
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Więcej informacji w załączniku.


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2013-03-25

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0