Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WYBORY ŁAWNIKÓW

Grupa: WYBORY ŁAWNIKÓW
Nazwa pozycji: Zarządzenie Nr 113/2013 Wójta Gminy Niebylec z dnia 06 sierpnia 2013r w sprawie ogłoszenia wykazu działek stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do sprzedaży
Data publikacji: 2013-08-06
Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 594) oraz art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 201 Or Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz działek stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do sprzedaży:
  • Lutcza- działka numer 1274, wpisana w KW RZ1 S/00046092/6
  • Lutcza- działka nr 5760, wpisana w KW 41 047
  • Lutcza- działka numer 5783 wpisana w KW 4104
  • Lutcza - działka numer 5788, wpisana w KW - 41047
  • Połomia nieruchomość oznaczona numerem 968 o pow. 0,22 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr KW- RZ1 S/00053840/7

Szczegółowe informacje w załączniku
Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2013-08-06

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0