Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania
Data publikacji: 2018-11-29
Na podstawie art. 5 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.450 ze zm.) Wójt Gminy Niebylec OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w okresie od 2 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019 r. zadania z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i wychowania, pn.: „Dowóz i zapewnienie opieki w czasie przewozu niepełnosprawnego ucznia z terenu Gminy Niebylec do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie, ul. Powstańców Śląskich 16”.

Pełna treść ogłoszenia


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2018-11-29

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 2