Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

URZĄD GMINY

Grupa: URZĄD GMINY
Nazwa pozycji: Raport o stanie gminy Niebylec za 2018 r.
Data publikacji: 2019-05-16
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz §95 ust. 2 Statutu Gminy Niebylec, Wójt Gminy Niebylec przedstawia Radzie Gminy Niebylec raport o stanie gminy Niebylec za rok 2018, stanowiący załącznik do protokołu. Raport zostaje przedstawiony na stronie internetowej gminy Niebylec i Biuletynie Informacji Publicznej.


Osoba odpowiedzialna za treść: Monika Godek
Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2019-05-16

Załączniki

  • Ilość pobrań: 1

  • Ilość pobrań: 14