Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nr pozycji: IP.271.16.2020
Nazwa pozycji: Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na dostawę materiału do posypywania na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2020/2021
Data publikacji: 2020-11-23
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału do posypywania na potrzeby zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2020/2021, w tym w szczególności: piasku i soli drogowej z antyzbrylaczem. Szacowana wielkość dostaw materiału przewidzianego do zamówienia w ramach każdego z asortymentu wynosi, jak poniżej: a) piasek (0-2 mm) - 300 t, b) sól drogowa (1-6 mm) - 30 t. Dostarczana sól drogowa powinna być krystaliczna, sypka i musi spełniać wymagania normy PN-C-84081/02, w tym w szczególności musi charakteryzować się następującymi parametrami: a) zawartość chlorku sodu (NaCl) - min. 90%, b) zawartość żelazocyjanku potasu - min. 20 mg/kg, c) uziarnienie o frakcji 1-6 mm (+/-5%) - min. 50%, d) zawartość ziaren poniżej 1 mm - maks. 50%, e) zawartość ziaren powyżej 6 mm - maks. 20%. Dostarczany piasek powinien być płukany i sortowany, o w miarę jednorodnym uziarnieniu i musi spełniać wymagania normy PN-EN 13043 oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach, w tym w szczególności musi charakteryzować się następującymi parametrami: a) uziarnienie o frakcji 0-2 mm - min 85%, b) zawartość nadziarna o wielkości do 3 mm - maks. 15%, c) zawartość ziaren poniżej 0,075 mm - maks. 5%. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Szczepaniak
Osoba publikująca: Sebastian Szczepaniak
Data publikacji: 2020-11-23

Załączniki

 • 2020-11-23 | 21:34:07

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 35

 • 2020-11-23 | 21:34:39

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 23

 • 2020-11-23 | 21:35:40

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 13

 • 2020-11-23 | 21:36:07

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 11

 • 2020-11-23 | 21:36:52

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 6

 • 2020-11-23 | 21:37:14

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 8

 • 2020-11-23 | 21:37:30

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 8

 • 2020-11-24 | 12:57:17

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 10

 • 2020-12-01 | 13:23:05

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 41

 • 2020-12-16 | 13:17:47

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 31