Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie - pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie przewodów w rurociągach osłonowych
Data publikacji: 2021-07-15
OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia PGE Dystrybucja S.A., pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przewodów w rurociągach osłonowych, tj. linii elektroenergetycznej kablowej SN 15kV wraz ze współbieżną kanalizacją światłowodową metodą przewiertu sterowanego, przez wody powierzchniowe płynące potoku "Gwoźnica" w km 10+100, 10+203 jego biegu (działka nr ewid. 1000/1 obręb 0001 Baryczka), potoku "bez nazwy" w km 1+590, 1+482, 1+411 jego biegu (działka nr ewid. 283 obręb 0001 Baryczka) oraz na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w ramach zadania pn.: "Przebudowa istniejącej napowietrznej linii 15 kV Strzyżów - Boguchwała na kablową od słupa nr 59 do stacji transformatorowej Baryczka 6 oraz z odgałęzieniami do stacji transformatorowej Baryczka 5 i Baryczka 7 wraz z wyprowadzeniami na sieć nN".
Szczegółowe informacje w załączniku poniżej.


Osoba odpowiedzialna za treść: Urszula Chyłek
Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2021-07-15

Załączniki

  • 2021-07-15 | 09:05:09

    Administrator Niebylec

    Ilość pobrań: 0