Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 186163
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY Struktura organizacyjna urzędu 11885
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe 12281
WŁADZE, BUDŻET Wójt 8648
WŁADZE, BUDŻET Skarbnik 6437
WŁADZE, BUDŻET Sekretarz 6671
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 94
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 7137
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 6609
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 6603
WŁADZE, BUDŻET Budżet 8623
WŁADZE, BUDŻET Raport o stanie gmina Niebylec 1766
PRAWO LOKALNE Statut 4341
PRAWO LOKALNE Uchwały 5593
PRAWO LOKALNE Protokoły 4121
PRAWO LOKALNE INTERPELACJE I ZAPYTANIA 534
PRAWO LOKALNE Podatki 4553
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4312
PRAWO LOKALNE Zagospodarowanie przestrzenne 4857
PRAWO LOKALNE Gminna Ewidencja Zabytków 501
PRAWO LOKALNE Gospodarka komunalna 4275
PRAWO LOKALNE Inne 4198
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 5037
PRAWO LOKALNE Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego 1625
GOSPODARKA KOMUNALNA Utrzymanie czystości i porządku 1717
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 3741
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 3431
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3892
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 3072
MOJA SPRAWA Podatki 3696
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 3369
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 12016
OGŁOSZENIA Decyzje o warunkach zabudowy 654
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2024 2929
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2023 7067
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2022 6434
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2021 17973
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2020 13646
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2019 6734
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2018 22622
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2017 21138
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2016 2796
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2015 3827
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2014 3574
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2013 4401
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2012 4146
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2011 4450
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2010 7994
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2009 8465
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2008 0
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2007 71
OCHRONA ŚRODOWISKA Ogłoszenia 3098
OCHRONA ŚRODOWISKA Programy, plany, analizy 4586
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2021 29118
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2020 23233
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2019 22545
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2024 323
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2023 458
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2022 346
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2021 698
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2020 826
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2019 901
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2018 1298
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2017 1211
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2016 1176
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2015 1586
PETYCJE Informacje ogólne 764
PETYCJE Treści petycji 1171