Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 860198
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY Struktura organizacyjna urzędu 11422
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe 11015
WŁADZE, BUDŻET Wójt 8172
WŁADZE, BUDŻET Z-ca Wójta 3790
WŁADZE, BUDŻET Skarbnik 5930
WŁADZE, BUDŻET Sekretarz 6239
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 94
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 6484
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5933
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 6020
WŁADZE, BUDŻET Budżet 7813
WŁADZE, BUDŻET Raport o stanie gmina Niebylec 1219
PRAWO LOKALNE Statut 3807
PRAWO LOKALNE Uchwały 5188
PRAWO LOKALNE Protokoły 3593
PRAWO LOKALNE Podatki 4167
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 3755
PRAWO LOKALNE Zagospodarowanie przestrzenne 4465
PRAWO LOKALNE Gminna Ewidencja Zabytków 169
PRAWO LOKALNE Gospodarka komunalna 3963
PRAWO LOKALNE Inne 3680
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 4634
PRAWO LOKALNE Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego 911
GOSPODARKA KOMUNALNA Utrzymanie czystości i porządku 1230
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 3242
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2917
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3436
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 2823
MOJA SPRAWA Podatki 3108
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 2977
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 11496
OGŁOSZENIA Decyzje o warunkach zabudowy 149
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2024 1274
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2023 5685
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2022 5720
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2021 17745
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2020 13046
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2019 6174
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2018 22037
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2017 20701
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2016 2189
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2015 3350
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2014 2936
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2013 3775
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2012 3572
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2011 3911
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2010 7482
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2009 8073
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2008 0
OGŁOSZENIA Ogłoszenia 2007 71
OCHRONA ŚRODOWISKA Ogłoszenia 2796
OCHRONA ŚRODOWISKA Programy, plany, analizy 4347
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2021 28385
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2020 22908
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2019 22206
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2024 33
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2023 111
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2022 140
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2021 366
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2020 515
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2019 677
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2018 1030
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2017 931
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2016 865
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2015 1271
PETYCJE Informacje ogólne 692
PETYCJE Treści petycji 1060