Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia 2020

Liczba odwiedzin kategorii: 13581
Ogłoszenia 2020
Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec 2020-11-25
ZAWIADOMIENIE o wstrzymaniu biegu terminów załatwiania spraw na okres 30 dni 2020-12-22
Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 2213/3, 2213/4, 2213/5 w Gwoźnicy Górnej 2020-11-05
ZMIANA OGŁOSZENIA Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 1692 w Gwoźnicy Górnej 2020-11-05
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania na rok 2021 2020-11-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu - lokal w budynku 615 w Lutczy 2020-08-07
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do sprzedaży położonych w Gwoźnicy Górnej 2020-06-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat stanowiących własność Gminy Niebylec na działce o nr ewid. 1131 położonej w miejscowości Połomia 2020-06-18
Zawiadomienie PGW Wody Polskie w sprawie cieku Gwoździanka w miejscowości Niebylec 2020-06-04
Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat stanowiących własność Gminy Niebylec na działce o nr ewid. 3514/1 miejscowości Lutcza 2020-05-08
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019 2020-04-16
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2020-03-05
Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Niebylec z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat 2020-01-09
Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Niebylec z dnia 25.02.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do najmu - lokal w budynku PKS w Niebylcu 2020-03-03