Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia 2017

Liczba odwiedzin kategorii: 21130
Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec 2017-11-30
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego pn. „Dowóz i zapewnienie opieki w czasie przewozu niepełnosprawnego ucznia z terenu Gminy Niebylec do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie, ul. Powstańców Śląskich 2017-11-20
Wykaz lokali stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres 5 lat - lokal w budynku nr 182a posadowionym na działce o nr ewid. 73/7 2017-11-16
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej chodnika w Baryczce 2017-10-12
Wykaz budynków stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat - Budynek o powierzchni 223 m2, posadowiony na działce nr ewid. 893 w miejscowości Konieczkowa (KW 00053236). 2017-10-05
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych 2017-03-07
Ogłoszenie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat 2017-06-23
Ogłoszenie wykazu lokali stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres 10 lat w Połomi i Gwoźnicy Górnej 2017-01-12
Wykaz lokali stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat - Baryczka nr ewid. 777/6 2017-01-04