Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia 2019

Liczba odwiedzin kategorii: 6665
Nazwa pozycji Data
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie 2019-12-16
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania na rok 2020 2019-12-06
Konkurs na realizację zadania publicznego na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec 2019-11-27
Inwestycja drogowa pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 9 Radom - Barwinek (obecnie DK nr 19) w związku z budową mostu przez potok Kobyle w km 232+751 w miejscowości Domaradz wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego - ogłoszenia i decyzje 2019-09-24
OBWIESZCZENIE - Budowa tunelu w ciągu drogi ekspresowej S19 na odc. Babica - Domaradz wg. wariantu TN-W1 w km od 33+050 do 38+100 (odcinek dł. ok. 5,05 km) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi 2019-09-16
Rozbudowa drogi krajowej nr 9 Radom-Barwinek (obecnie DK nr 19) w związku z budową mostu przez potok Kobyle w km 232+751 w miejscowości Domaradz wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego na odcinku od km 232+665,20 do km 232+828,72 2019-08-07
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania pn. "Dowóz i zapewnienie opieki w czasie przewozu niepełnosprawnego ucznia z terenu Gminy Niebylec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Eduk 2019-07-11
Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Niebylec z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu działek stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat - część działki oznaczonej nr 73/7 położonej w miejscowości Niebylec. 2019-05-13
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych. 2019-03-05
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat – słupy oświetleniowe. 2019-01-14
Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Niebylec, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2019-09-02
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do wynajmu 2019-12-09