Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

URZĄD GMINY

Grupa: URZĄD GMINY
Nazwa pozycji: Baryczka
Data publikacji: 2003-04-11
Wieś położona 4 km. od centrum Niebylca w kierunku Rzeszowa. Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały wg stanu na dzień 31.12.2021 wyniosła 974 mieszkańców, a powierzchnia stanowi 927 ha. Sołtysem wsi jest p. Stanisław Mazur. Radnym Baryczki jest p. Grzegorz Piwko. Wieś stanowi zarazem parafię rzymsko ? katolicką, której proboszczem jest ks. Marek Mijal. We wsi istnieje szkoła podstawowa, jednostka OSP i organizacja KGW.


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2003-04-11