Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii nr DLI-II.7621.12.2022.BW.15 (DLI-III)
Data publikacji: 2024-04-10
Minister Rozwoju i Technologii zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 28 lutego 2024 r., znak: DLI-II.7621.12.2022.BW.14 (DLI-III), uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 lutego 2022 r., znak: N-VIII.7820.1.19.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babice (z węzłem) od km 11+400 do km 21+671 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi", oraz umarzającą postępowanie odwoławcze w zakresie jednego odwołania.


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2024-04-10

Załączniki

  • 2024-04-10 | 08:03:54

    Administrator Niebylec

    Ilość pobrań: 5