Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: OGŁOSZENIE O NABORZE - podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury
Data publikacji: 2024-06-20
WÓJT GMINY NIEBYLEC OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY NIEBYLEC
1. Wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury
2. Opis stanowiska - do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:
1) przygotowanie i występowanie z wnioskami w sprawie pozyskiwania środków pomocowych z Unii Europejskiej i innych źródeł,
2) współpraca z merytorycznymi pracownikami Urzędu w przygotowywaniu wniosków
o środki pomocowe z Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych,
3) sporządzanie kwartalnych, rocznych i końcowych sprawozdań dotyczących realizowanych inwestycji z finansowaniem zewnętrznym,
4) prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy strukturalnych od chwili złożenia wniosku do rozliczenia zadania,
5) gromadzenie oraz udostępnianie organizacjom i podmiotom gospodarczym informacji z zakresu możliwości skorzystania z różnych funduszy pomocowych,
6) pomoc w przygotowywaniu wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych,
7) opracowywanie aktualnej informacji o pozyskanych środkach pomocowych z uwzględnieniem jednostek organizacyjnych, w szczególności przygotowywanie informacji na sesje Rady Gminy Niebylec,
8) analizowanie wytycznych krajowych i unijnych dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych
9) monitorowanie informacji z zakresu programów pomocowych unijnych i krajowych, w tym harmonogramów konkursów, wytycznych dla wnioskodawców i ogłoszeń o konkursach,
10) podejmowanie współpracy z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi fundusze pomocowe krajowe i unijne w celu pozyskania dodatkowych funduszy dla budżetu gminy.
11) współpraca z instytucjami wspierającymi działania na rzecz Unii Europejskiej,
12) inicjowanie udziału Gminy Niebylec w otwartych konkursach i programach w celu ubiegania się o dotacje z funduszy zewnętrznych,
13) wykonywanie na zlecenie Wójta innych czynności, w sprawach objętych jego kompetencją.


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2024-06-20

Załączniki

 • 2024-07-12 | 08:15:00

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 40

 • 2024-07-05 | 13:14:35

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 257

 • 2024-06-20 | 13:26:20

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 180

 • 2024-06-20 | 13:26:37

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 19

 • 2024-06-20 | 13:27:18

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 28