Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

URZĄD GMINY

Grupa: URZĄD GMINY
Nazwa pozycji: Gwoźnica Dolna
Data publikacji: 2003-04-11
Wieś położona 5 km. od Niebylca w kierunku Baryczy. Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Niebylec wg stanu na dzień 31.12.2021. wyniosła 424, a powierzchnia stanowi 503 ha. Sołtysem wsi jest p. Witold Koza - jest on zarazem radnym Rady Gminy. Gwoźnica Dolna wchodzi w skład parafii rzymsko ? katolickiej w Gwoźnicy Górnej. We wsi istnieje szkoła podstawowa, działa jednostka OSP i organizacja KGW.


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2003-04-11