Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

URZĄD GMINY

Grupa: URZĄD GMINY
Nazwa pozycji: Konieczkowa
Data publikacji: 2003-04-11
Wieś położona ok. 2 km. od centrum Niebylca w kierunku Baryczy. Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie Konieczkowej wg stanu na dzień 31.12.2021. wyniosła 1263, a powierzchnia stanowi 1098 ha. Sołtysem wsi jest p. Małgorzata Szpiech. Radnymi z Konieczkowej są Stanisław Daszykowski i Grzegorz Smela. Konieczkowa należy do parafii rzymsko ? katolickiej w Niebylcu We wsi istnieje szkoła podstawowa, funkcjonuje jednostka OSP wchodząca w skład krajowego systemu ratowniczo ? gaśniczego i organizacja KGW


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2003-04-11