Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

URZĄD GMINY

Grupa: URZĄD GMINY
Nazwa pozycji: Lutcza
Data publikacji: 2003-04-11
Największa wieś gminy, położona ok. 7 km od centrum Niebylcu w kierunku Sanoka. Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie Lutczy wg stanu na dzień 31.12.2021 wyniosła 2262 osoby, a powierzchnia stanowi 2816 ha. Sołtysem wsi jest p. Leszek Turoń. Radnymi z Lutczy są: Maria Cynar, Wiesław Bobek oraz Leszek Turoń. Lutcza stanowi parafię wyznania rzymsko ? katolickiego, której proboszczem jest ks. Jan Ochał. We wsi istnieje dwie szkoły podstawowe. Oprócz tego we wsi funkcjonuje jednostka OSP wchodząca w skład krajowego systemu ratowniczo ? gaśniczego oraz organizacja KGW.


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2003-04-11