Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

URZĄD GMINY

Grupa: URZĄD GMINY
Nazwa pozycji: Blizianka
Data publikacji: 2003-04-11
Liczba mieszkańców wsi zameldowanych na pobyt stały wg stanu na dzień 31.12.2021 wyniosła 406 mieszkańców Sołtysem wsi jest p. Antoni Szostak. Radnym Blizianki jest p. Małgorzata Wyżykowska. Wieś stanowi zarazem parafię rzymsko ? katolicką, której proboszczem jest ks. Henryk Mazur. We wsi istnieje szkoła podstawowa, jednostka OSP i organizacja KGW.


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2003-04-11