Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

URZĄD GMINY

Grupa: URZĄD GMINY
Nazwa pozycji: Niebylec
Data publikacji: 2003-04-11
Stolica gminy, wieś licząca wg stanu na dzień 31.12.2021. 554 mieszkańców, której powierzchnia wynosi 199 ha. Sołtysem Niebylca jest p. Józef Sołtys. Niebylec razem z Blizianką stanowi okręg wyborczy, z którego radnym wybrano Małgorzatę Wyżykowską. Mają tutaj swoją siedzibę Urząd Gminy, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Zespół Ekonomiczno ? Administracyjny Szkół, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" i Oddział Banku Spółdzielczego w Strzyżowie. Przy wjeździe do Niebylca od strony Rzeszowa znajduje się stacja paliw, a w rynku restauracja "Podkarpacka". Niebylec, to zarazem parafia rzymsko ? katolicka, w skład której oprócz niego wchodzą: Gwoździanka, Konieczkowa, Małówka, część Baryczki i część Jawornika, a której proboszczem jest ks. Czesław Goraj. W Niebylcu istnieje szkoła podstawowa, przedszkole samorządowe, jednostka OSP wchodząca w skład krajowego systemu ratowniczo ? gaśniczego i organizacja KGW.


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2003-04-11