Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat stanowiących własność Gminy Niebylec - Załącznik do Zarządzenia Nr 111/09 Wójta Gminy Niebylec z dnia 2 listopada 2009r
Data publikacji: 2009-11-05
Załącznik do Zarządzenia Nr 111/09 Wójta Gminy Niebylec z dnia 2 listopada 2009r. Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat stanowiących własność Gminy Niebylec.


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2009-11-05

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0