Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

URZĄD GMINY

Grupa: URZĄD GMINY
Nazwa pozycji: Połomia
Data publikacji: 2003-04-11
Wieś położona ok. 7 km od centrum Niebylca w kierunku Rzeszowa. Jej liczba ludności wg stanu na dzień 31.12.2021. wyniosła 1548 mieszkańców, a powierzchnia stanowi 1361 ha. Sołtysem wsi jest p. Sławomir Szczepan. Radnymi z Połomi są p. Sławomir Szczepan i p. Waldemar Józefczyk. Wieś stanowi parafię rzymsko ? katolicką, której proboszczem jest ks. Artur Grzęda. Kościół w Połomi jest zabytkiem klasy zerowej, pochodzącym z XIV w. W Połomi istnieje szkoła podstawowa, działa jednostka OSP i organizacja KGW.


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2003-04-11