Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

URZĄD GMINY

Grupa: URZĄD GMINY
Nazwa pozycji: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu
Data publikacji: 2003-04-11
38-114 Niebylec 24 tel. (17) 277-30-46 fax (17) 277-30-46 email: gopsniebylec@ops.net.pl Jednostka założona w 1990r., dyrektorem jest Alicja Dopart. Przedmiotem działania Ośrodka jest świadczenie pomocy potrzebującym w różnych formach, wśród których wyróżnić można zasiłki stałe, okresowe, renta socjalna, pomoc rzeczowa itp.. Tel. 017 27 – 73 – 046.


Data publikacji: 2003-04-11