Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

URZĄD GMINY

Grupa: URZĄD GMINY
Nazwa pozycji: Zespół szkół w Gwoźnicy Górnej
Data publikacji: 2003-04-17
Tel. 277-39-02 Dyrektor Zespołu mgr Małgorzata Pryć W skład Zespołu wchodzi sześcioklasowa Szkoła Podstawowa z oddziałem zerowy oraz trzyoddziałowe gimnazjum. W szkole Podstawowej uczy się 136 uczniów, a w gimnazjum 69 uczniów. Zatrudnionych jest 4 nauczycieli kontraktowych, 8 nauczycieli mianowanych, 7 nauczycieli dyplomowanych oraz 1 stażysta. Przy Zespole Szkół działa Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski oraz Koło PTSM.


Data publikacji: 2003-04-17