Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Wójt Gminy Niebylec ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki rolnej, na okres trzech lat.

Działka rolna , oznaczona nr ewd. 243 o pow. 0,73 ha – wpisana w KW Nr RZ1S 49 977, składająca się z następujących użytków:

-        grunty orne R IVa – 0,69 ha

-        Ls-Ps V—0,04 ha

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich.

Zgodnie z ustaleniami Studium warunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niebylec, nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem „R” - jako teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 100 zł  rocznie (słownie: sto  złotych).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej  niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, w tym przypadku 10,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 2011r o godz.  900   w świetlicy UG w Niebylcu (pok. Nr 11).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100 zł (sto złotych)

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy do dnia  06 maja 2011r w godzinach pracy Urzędu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu

Umowa dzierżawy  z osobą wyłonioną w drodze przetargu zostanie sporządzona na okres 3 lat.

Od dnia zawarcia umowy dzierżawy, oprócz czynszu , dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat dodatkowych tj. należnego podatku, naliczonego zgodnie z przepisami prawa.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

-->
Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki rolnej, na okres trzech lat
Data publikacji: 2011-04-06

Wójt Gminy Niebylec ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki rolnej, na okres trzech lat.

Działka rolna , oznaczona nr ewd. 243 o pow. 0,73 ha – wpisana w KW Nr RZ1S 49 977, składająca się z następujących użytków:

-        grunty orne R IVa – 0,69 ha

-        Ls-Ps V—0,04 ha

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich.

Zgodnie z ustaleniami Studium warunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niebylec, nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem „R” - jako teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 100 zł  rocznie (słownie: sto  złotych).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej  niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, w tym przypadku 10,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 2011r o godz.  900   w świetlicy UG w Niebylcu (pok. Nr 11).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100 zł (sto złotych)

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy do dnia  06 maja 2011r w godzinach pracy Urzędu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu

Umowa dzierżawy  z osobą wyłonioną w drodze przetargu zostanie sporządzona na okres 3 lat.

Od dnia zawarcia umowy dzierżawy, oprócz czynszu , dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat dodatkowych tj. należnego podatku, naliczonego zgodnie z przepisami prawa.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczynyOsoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2011-04-06

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0