Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

URZĄD GMINY

Grupa: URZĄD GMINY
Nazwa pozycji: Zespół Szkół w Konieczkowej
Data publikacji: 2003-04-17
Tel. 746-40-00 Dyrektor Zespołu mgr Bernadeta Wolan W skład Zespołu wchodzi sześcioklasowa szkoła podstawowa z oddziałem zerowym, oraz sześciooddziałowe gimnazjum. W Szkole Podstawowej uczy się 98 uczniów, a w gimnazjum 171 uczniów. Zatrudnionych jest 6 nauczycieli kontraktowych, 8 nauczycieli dyplomowanych, 14 nauczycieli mianowanych oraz 1 stażysta. W Zespole Szkół działa Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna oraz Samorząd Uczniowski


Data publikacji: 2003-04-17