Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WYBORY ŁAWNIKÓW

Grupa: WYBORY ŁAWNIKÓW
Nazwa pozycji: Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat, części nieruchomości położonej w Jaworniku, oznaczonej numerem ewidencyjnym 704/2 o pow. 0,05 ha stanowiącą własność Gminy Niebylec
Data publikacji: 2012-08-08
Wójt Gminy Niebylec działając w oparciu o art. 13 ust. 1; art. 25 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r r Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami), oraz § 6 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r Nr 207 poz. 2108 z późn. zmianami) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat, części nieruchomości położonej w Jaworniku, oznaczonej numerem ewidencyjnym 704/2 o pow. 0,05 ha stanowiącą własność Gminy Niebylec. Szczegóły w załączniku


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2012-08-08

Załączniki

  • Ilość pobrań: 3