Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

URZĄD GMINY

Grupa: URZĄD GMINY
Nazwa pozycji: Szkoła Podstawowa w Gwoźnicy Dolnej
Data publikacji: 2003-04-17
Tel. 277-30-17 Dyrektor Szkoły mgr Luiza Pięciak Jest to sześcioklasowa Szkoła Podstawowa z klasami łączonymi oraz oddziałem zerowym, gdzie uczy się 36 uczniów. Zatrudnionych jest 1 nauczyciel kontraktowy, 5 nauczycieli mianowanych, 4 nauczycieli dyplomowanych. W szkole działa Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski oraz Uczniowski Klub Sportowy "Goździk".


Data publikacji: 2003-04-17