Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Wybory do Sejmu i Senatu RP i Referendum Ogólnokrajowe 2023

Grupa: Wybory do Sejmu i Senatu RP i Referendum Ogólnokrajowe 2023
Nazwa pozycji: Wykaz działek stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do sprzedaży
Data publikacji: 2012-12-04
Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142 poz. 1591 z pózn. zmianami) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 201 Or Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości: wykaz działek stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do sprzedaży – szczegółowy wykaz w załączniku poniżej.


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2012-12-04

Załączniki

  • Ilość pobrań: 3