Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

URZĄD GMINY

Grupa: URZĄD GMINY
Nazwa pozycji: Szkoła Podstawowa w Jaworniku Nieb.
Data publikacji: 2003-04-17
Tel. 277-30-25 Dyrektor Szkoły mgr Grażyna Polewczak Jest to sześcioklasowa Szkoła Podstawowa z oddziałem zerowym, gdzie uczy się 113 uczniów. Zatrudnionych jest 4 nauczycieli kontraktowych, 2 nauczycieli mianowanych, 5 nauczycieli dyplomowanych oraz 2 stażystów. W Szkole działa Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna oraz Samorząd Uczniowski.


Data publikacji: 2003-04-17