Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WYBORY ŁAWNIKÓW

Grupa: WYBORY ŁAWNIKÓW
Nazwa pozycji: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na teremie Gminy, stanowiącej własność Gminy Niebylec.
Data publikacji: 2013-05-08
Wójt Gminy Niebylec działając w oparciu o art. 13 ust. 1; art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami), oraz § 6 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zmianami) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  położonych na teremie Gminy, stanowiącej własność Gminy Niebylec

Dotyczy działek:
 • Lutcza - działka nr 637/7  o pow. 0,3798 ha wpisana w KW-RZ1S/00045333/1
 • Jawornik  – działka nr  1961 o pow. 0,28 ha, wpisana w KW RZ1S/00054442/4
 • Gwoźnica Górna- działka nr 545/2 o pow. 0,20 ha – wpisana w KW RZ1S/00046189/3.
 • Baryczka- działka nr 664 o pow. 0,66, wpisana w KW-RZ1S/00052522/5
 • Baryczka- działka nr 680 o pow. 0,28 ha, wpisana w KW-RZ1S/00052522/5.
 • Baryczka – działka nr  679/4 o pow. 0,26 ha, wpisana w KW-RZ1S/00052522/5
 • Baryczka- działka nr  679/3 o pow. 0,03 ha, wpisana w KW-RZ1S/00052522/5.
 • Baryczka- działka nr 679/5 o pow. 0,13 ha, wpisana w KW-RZ1S/00052522/2.
 • Baryczka -działka nr  676 o pow. 0,21 ha, wpisana w KW-RZ1S/00052522/5.
 • Baryczka – działka nr 675 o pow. 0,25 ha, wpisana  w KW-RZ1S/00052522/5

Więcej informacji w załączniku


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2013-05-08

Załączniki

 • Ilość pobrań: 3