Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Niebylec
Data publikacji: 2013-05-15
Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142 poz. 1591 z pózn. zmianami) oraz art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości  wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Niebylec:
  • Jawornik - nieruchomość oznaczona numerem 158 o pow. 0,23 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr KW- 39 938
  • Jawornik - nieruchomość oznaczona numerem 149 o pow. 0,12 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr KW- 39 938
  • Jawornik - nieruchomość oznaczona numerem 735 o pow. 0,27 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr KW- 39 938
  • Jawornik - nieruchomość oznaczona numerem 1028/4 o pow. 0,35 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr KW- 39 938
  • Lutcza- nieruchomość oznaczona numerem 5160 o pow. 0,14 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr KW- 45214
  • Lutcza- nieruchomość oznaczona numerem 51570 pow. 0,31 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr KW- 45214


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2013-05-15

Załączniki

  • Ilość pobrań: 2