Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OGŁOSZENIA

Grupa: OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji: Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Niebylec - Zarządzenia Nr 71,72/2013 Wójta Gminy Niebylec
Data publikacji: 2013-05-22

Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142 poz. 1591 z pózn. zmianami) oraz art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do sprzedażny, stanowiących własność Gminy Niebylec:

  • Jawornik - nieruchomość rolna, oznaczona numerem 202 o pow. 0,18 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr KW- 34 872/1
  • Połomia- nieruchomość oznaczona numerem 2033/3 o pow. 0,03 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr KW- RZ15/00045431/8


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2013-05-22

Załączniki

  • Ilość pobrań: 2

  • Ilość pobrań: 2