Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WYBORY ŁAWNIKÓW

Grupa: WYBORY ŁAWNIKÓW
Nazwa pozycji: Przetarg na na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Niebylec, położonej w Jaworniku, oznaczonej numerem ewidencyjnym 831 o pow. 0,53 ha
Data publikacji: 2013-06-28
Wójt Gminy Niebylec działając w oparciu o art. 13 ust. 1; art. 25 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 201 Ol' Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami), oraz § 6 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r Nr 207 poz. 2108) oraz § 95 ust. 2 Statutu Gminy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Niebylec, położonej w Jaworniku, oznaczonej numerem ewidencyjnym 831 o pow. 0,53 ha Pełna informacja w załączniku poniżej


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2013-06-28

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0