Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WYBORY ŁAWNIKÓW

Grupa: WYBORY ŁAWNIKÓW
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości stanowiących kompleks działek (składowisko odpadów) o łącznej powierzchni 2,86 ha będących własnością Gminy Niebylec przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
Data publikacji: 2013-09-12
Wykaz nieruchomości   stanowiących   kompleks   działek   (składowisko   odpadów)
o   łącznej   powierzchni   2,86   ha   będących   własnością      Gminy   Niebylec przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Łączna    wartość    kompleksu    działek    przeznaczonych    do    sprzedaży 97 747 zł (słownie:  dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych).

W skład kompleksu wchodzą następujące działki:

  • Jawornik - nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 242 o pow. 0,67ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1S/00032352/6
  • Jawornik - nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 241 o pow. 0,26 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1S/00032352/6
  • Jawornik - nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 240/4 o pow. 0,25 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1 S/00032352/6
  • Jawornik - nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 237 o pow. 0,28 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1S/00032352/6
  • Jawornik - nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 238/1 o pow. 0,18 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1S/00032352/6
  • Jawornik - nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 236 o pow. 0,12 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1S/00046151/8
  • Jawornik - nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 234/2 o pow. 0,58 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1S/00047361/O
  • Jawornik - nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 222 o pow. 0,52 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1S/00047361/O


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2013-09-12

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0