Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WYBORY ŁAWNIKÓW

Grupa: WYBORY ŁAWNIKÓW
Nazwa pozycji: Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niebylec
Data publikacji: 2013-10-31

Wójt Gminy Niebylec działając w oparciu o art. 13 ust. 1, art.25 ust.1, art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010 r Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami), oraz § 6 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2004r Nr 207 poz. 2108) ogłasza:


 1. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niebylec położonej w Jaworniku:

 • Jawornik - działka numer 202, wpisana w KW RZ1 S/00034872/1 Powierzchnia ogólna działki wynosi 0,18 ha i składa się z użytków R IIIb-0,15 ha i R IVa-0,03 ha. Działka rolna, położona w pobliżu pogranicza z miejscowością Gwoździanka.

 1. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niebylec położonej w Lutczy:

 • Lutcza- działka nr 637/7 o pow. 0,3798 ha, wpisana w KW-RZ1 S/00045333/1

  Nieruchomość rolna, niezabudowana położona w Lutczy, oznaczona numerem ewidencyjnym 637/7 o pow. 0,3798 ha, stanowiąca użytki rolne R-IVb-0,2710 ha i Ls III-0,1088 ha.
 1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec położonych w Jaworniku.

  Do sprzedaży został przeznaczony kompleks 8 działek położonych w Jaworniku, oznaczonych numerami 241; 242; 240/4; 237; 238/1; 236; 234/2 i 222 o łącznym obszarze 2,86 ha. Działki te stanowią teren wybudowanego składowiska odpadów, które z uwagi na teren osuwiskowy nie zostało oddane do użytku. Na części tych działek uformowana jest niecka składowiska odpadów wyłożona geomembraną. Na działce nr 242 posadowiony jest budynek administracyjno - socjalny o pow. użytkowej 56,7 m2 oraz metalowy garaż. Na działce nr 241 wybudowana jest waga samochodowa. Działka nr 242 przylega bezpośrednio do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej.

Charakterystyka działek:

 • Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 242 o pow. 0,67 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1 S/00032352/6. Powierzchnia ogólna działki wynosi 0,67 ha i składa się z gruntów R-IVa 0,26 ha, R-IVb- 0,37 ha i Lz- PsV-0,04 ha. Działka zabudowana jest murowanym budynkiem

 • Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 241 o pow. 0,26 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1 S/00032352/6 Powierzchnia ogólna działki wynosi 0,26 ha i składa się z gruntów R-IV b-0,26 ha

 • Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 240/4 o pow. 0,25 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1 S/00032352/6. Powierzchnia ogólna działki wynosi 0,25 ha i składa się z gruntów R-IV a-0,23 ha i Lz-Ps V-0,02 ha.

 • Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 237 o pow. 0,28 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1 S/00032352/6 Powierzchnia ogólna działki wynosi 0,28 ha i składa się z gruntów R-IV b-0,28 ha

 • Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 238/1 o pow. 0,18 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1 S/00032352/6. Powierzchnia ogólna działki wynosi 0,18 ha i składa się z gruntów R-IV b-0,18 ha

 • Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 236 o pow. 0,12 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1 S/00046151/8. Powierzchnia ogólna działki wynosi 0,12 ha i składa się z gruntów R-IV a-0,03 ha; R-IV b-0,07 ha i Ls V-0,02 ha

 • Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 234/2 o pow. 0,58 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1 S/00047361/0. Powierzchnia ogólna działki wynosi 0,58 ha i składa się z gruntów R-IV b-0,42 ha; Lz- Ps V-0,05 ha i Ls V-0,11 ha.

 • Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 222 o pow. 0,52 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1 S/00047361/0. Powierzchnia ogólna działki wynosi 0,52 ha i składa się z gruntów R-IV b-0,46 ha i Ps IV-0,06 ha.Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2013-10-31

Załączniki

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0