Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WYBORY ŁAWNIKÓW

Grupa: WYBORY ŁAWNIKÓW
Nazwa pozycji: Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres 3 lat pawilonu handlowego wraz z zapleczem magazynowym, posadowionym na działce nr 73/5 położonej w Niebylcu. stanowiącego własność Gminy Niebylec.
Data publikacji: 2013-11-12

Wójt Gminy Niebylec działając w oparciu o art. 13 ust. 1; art. 25 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 201 OrNr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami), oraz § 6 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r Nr 207 poz. 2108) oraz § 95 ust. 2 Statutu Gminy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres 3 lat pawilonu handlowego wraz z zapleczem magazynowym, posadowionym na działce nr 73/5 położonej w Niebylcu stanowiącego własność Gminy Niebylec.

Pawilon przeznaczony jest na prowadzenie w nim działalności handlowo -usługowej.
Powierzchnia użytkowa pawilonu to 40,0 m2. Lokal wyposażony jest w energię elektryczną oraz instalację wodno – kanalizacyjną.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2013r o godz. 9,00 w świetlicy UG w Niebylcu (pok. Nr 11).

Więcej szczegółów w załączniku.Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2013-11-12

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0