Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OGŁOSZENIA

Grupa: OGŁOSZENIA
Nazwa pozycji: Wykaz działek, stanowiących własność Gminy Niebylec, przeznaczonych do sprzedaży
Data publikacji: 2013-12-10
Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie   art. 30 ust. 2 pkt. 3   ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013r poz. 594) oraz art.  35 ust.l i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j.   z 2010r  Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz działek, stanowiących własność Gminy Niebylec, przeznaczonych do sprzedaży

  • Konieczkowa - działka numer   2561 wpisana w KW RZ1 S/00041648/4. Nieruchomość rolna, niezabudowana, położona w Konieczkowej, oznaczona numerem ewidencyjnym 2561o pow.0,22 ha, stanowiąca użytek rolny Ł-IV.
  • Jawornik - działka nr    3484, wpisana w KW RZ1 S/00042066/7. Nieruchomość rolna,
    niezabudowana, położona w Jaworniku, oznaczona numerem ewidencyjnym   3484 o pow. 0,14 ha, stanowiąca użytek - R-IV a
  • Gwoźnica Dolna - działka numer 119/2 wpisana w KW RZ1 S/00028566/8. Nieruchomość rolna, niezabudowana, położona w Gwoźnicy Dolnej, oznaczona numerem ewidencyjnym 119/2 o pow. 0,10 ha, stanowiąca użytek B-Ps VI
Szczegółowe informacje w załączniku


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2013-12-10

Załączniki

  • Ilość pobrań: 6