Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OGŁOSZENIA

Grupa: OGŁOSZENIA
Nr pozycji: 2/2014_2014-01-07
Nazwa pozycji: Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat - Połomia
Data publikacji: 2014-01-07
Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013r poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat -stanowiących własność Gminy Niebylec. Lokal użytkowy o pow. 15,90 m2, mieszczący się w w suterenach Budynku Wiejskiego w Połomi. Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, instalację wodno - kanalizacyjną oraz instalacje centralnego ogrzewania. Cena wywoławcza czynszu za najem lokalu wynosi 130 zł netto i jest równowartością jednomiesięcznej stawki czynszu. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie w nim działalności handlowo - usługowej. Lokal jest wolny od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. Termin i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości odrębnym ogłoszeniem. Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Niebylcu, pok. Nr 16 (tel. 0-17 277-39-93)


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2014-01-07

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0