Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WYBORY ŁAWNIKÓW

Grupa: WYBORY ŁAWNIKÓW
Nazwa pozycji: Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres 3 lat lokalu użytkowego mieszczącego się w suterenach Budynku Wiejskiego w Połomi, stanowiącego własność Gminy Niebylec
Data publikacji: 2014-01-31
Wójt Gminy Niebylec działając w oparciu o art. 13 ust. 1; art. 25 ust. 1 i art. 37 ust. 4 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami), oraz § 6 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r Nr 207 poz. 2108) oraz § 95 ust. 2 Statutu Gminy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres 3 lat lokalu użytkowego mieszczącego się w suterenach Budynku Wiejskiego w Połomi, stanowiącego własność Gminy Niebylec. Lokal użytkowy o powierzchni 15,90 m2 Lokal przeznaczony jest na prowadzenie w nim działalności handlowo - usługowej. Wyposażony jest w energię elektryczną, instalację wodno - kanalizacyjną oraz instalację centralnego ogrzewania. Cena wywoławcza czynszu za lokal wynosi 130 zł netto (słownie: sto trzydzieści złotych) miesięcznie. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, w tym przypadku 10,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 04 marca 2014r o godz. 10,30 w świetlicy UG w Niebylcu (pok. Nr 11). Więcej informacji w załączniku


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2014-01-31

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0